Sanacija ili izgradnja dimnjaka

DIMNJAČAR D.O.O.

Sanacija ili izgradnja dimnjaka
(dimovodnih objekata)


Za sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju dimnjaka i spojnih dijelova koristimo isključivo građevne proizvode koji imaju dokazanu uporabljivost i za koje je izdana isprava o sukladnosti ili izjava o svojstvima.

Sanacija dimnjaka nužna je kad:

 • dimnjak ne zadovoljava opće uvjete sigurnosti
 • dimnjak ima velika oštećenja
 • postoji mogućnosti rušenja ili urušenja dimnjaka
 • dimnjak je dotrajao
 • dimnjak ne može "prihvatiti" novo moderno ložište
 • materijal izvedbe ne zadovoljava uvjete ili propise o njegovoj upotrebi
 • dimnjak ima raspucane stijenke
 • konstrukcija i izvedba pojedine vrste dimnjaka onemogućava uporabu plinskih ili tekućih goriva
 • nedjelotvornost dimnjaka uzrokuje zagađenje okoliša
 • postoje prekomjerni gubici topline iz grijanih prostora
 • dimnjak ne zadovoljava uvjete zaštite građevine od požara

Galerija