Čišćenje i kontrola uređaja za loženje

DIMNJAČAR D.O.O.

Čišćenje i kontrola uređaja
za loženje (ložišta)


Čišćenje ložišta obavljamo mehanički i kemijski koristeći modernu opremu, sredstva i uređaje.
Formiranje taloga u ložištima redovita je pojava u tehnološkom procesu. Talog stvara probleme u procesu i uzrokuje velike gubitke energije ako se na vrijeme ne ukloni mehaničkim ili kemijskim čišćenjem. Sloj od 5 mm čađe na površini zagrijavanja zahtijeva 25% više goriva.

Kemijsko čišćenje ložišta dobiva prednost pred mehaničkim čišćenjem zbog: kraćeg vremena čišćenja, boljeg efekta čišćenja, nepostojanja mehaničkih oštećenja i dužeg vijeka trajanja ložišta. U nekim situacijama mehaničko čišćenje nije moguće zamijeniti kemijskim ili ih je nužno koristiti u kombinaciji.

 • Mehaničko čišćenje dijelimo na ručno i strojno koje u osnovi obavljamo pomoću sajle s četkom pokretane ljudskom ili motornom snagom uz upotrebu pomoćne opreme
 • Kemijsko čišćenje obavljamo sa dimne strane ložišta s ciljem potpunog odstranjivanja taloga kako bi se došlo na projektne vrijednosti

Kemijsko čišćenje ložišta s dimne ili plamene strane obavljamo nanošenjem (špricanjem) namjenske ekološke kemikalije (jaka alkalna otopina) koja penetrira u kisele naslage i razgrađuje ih te nakon toga obavljamo ispiranje alkalnom otopinom koja sadrži 0,1 % natrijevog hidroksida.


Ložište prije čišćenja


Ložište nakon čišćenja

Kontrolu ložišta obavljamo na način da se pomoću uređaja pri radu ložišta izmjeri emisija dimnih plinova te rezultati usporede s vrijednostima propisanim od strane zakonodavca i/ili proizvođača ložišta. Mjerenja se provode na način da se sonda uređaja postavi u struju dimnih plinova, te se odsisavanjem određene količine kroz analizator utvrđuje sadržaj štetnih tvari.


 

Ložišta ili uređaji za loženje


1. Peći

 • sobne
 • kaljeve
 • otvoreni kamini
 • plinske peći

2. Etažna ložišta

 • plinska samo za centralno
 • plinski bojleri za toplu sanitarnu vodu s atmosferskim ložištem
 • kombinirana plinska ložišta
 • turbo-plinska ložišta
 • kondenzacijska ložišta

3. Predtlačni kotlovi za centralna grijanja

 • na kruto, tekuće ili plinovito gorivo, paletizirana bio masa,fluidizirani sloj

4. Industrijski izmjenjivači topline

 • parni kotlovi, niskotlačna, visokotlačna para
 • toplovodni, vrelovodni i kotlovi za procesnu industriju
 • generatori toplog zraka

5. Termoenergetski kotlovi

 • za kogeneraciju
 • za tehnološku paru