Propisi

 1. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07, 55/09, 21/12 i 54/12),
 2. Plan dimnjačarskih područja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/10),
 3. Opći uvjeti poslovanja,
 4. Cjenik dimnjačarskih poslova (KN) / Cjenik dimnjačarskih poslova (EUR),
 5. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N., br. 3/07),
 6. Uredba o održavanju zgrada (N.N., br. 64/97),
 7. Tehnički propis za plinske instalacije HSUP–P 600 (propis zaštićen autorskim pravima),
 8. Program pomoćničkog ispita za zanimanje dimnjačar (N.N., br. 12/10),
 9. Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje dimnjačar (N.N., br. 112/04),
 10. Program majstorskog ispita za zanimanje majstor dimnjačar (N.N., br. 125/97),
 11. Izmjene i dopune Stručno-teorijskog i praktičnog dijela Programa (naukovanje) za zanimanje dimnjačar (N.N., br. 104/00),
 12. Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije DIMNJAČAR prema dualnom modelu obrazovanja (440763) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE (N.N., br. 71/2020, (1405), odluka, 23.6.2020.)
 13. Zaštita osobnih podataka, UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).