Kada zvati dimnjačara


Dimnjačara treba zvati:
 • kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče;
 • kada senzor na plinskom trošilu upozorava na nepravilan rad dimnjaka;
 • kada kod uportebe plinskog trošila dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru, postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova;
 • kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris;
 • kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku;
 • kada dođe do provlaživanja dimnjaka;
 • nakon nastanka požara u dimnjaku;
 • prije priključivanja novog trošila na korišteni dimnjak;
 • prije priključivanja trošila na novi ili nekorišteni dimnjak;
 • pri namjeri promjene ložišta i/ili vrste goriva, tada je nužno ishodovati pozitivni nalaz o dimnjaku i tek onda krenuti u financijske troškove oko namjeravanog.

Na temelju višegodišnjeg radnog iskustva u mogućnosti smo ukazati na radnje i pojave koje uvelike otežavaju posao dimnjačaru:

 • spajanje trošila na dimnjak bez znanja područnog dimnjačara;
 • promjena vrste goriva bez znanja područnog dimnjačara;
 • nemogućnost pristupa svim dijelovima dimnjaka;
 • nemogućnost demontaže dimovodne (priključne) cijevi;
 • izrada novog priključka na već postojećim dimnjacima bez znanja područnog dimnjačara;
 • izvođenje raznih vrsta sanacija dimnjaka bez znanja područnog dimnjačara;
 • izgradnja novih dimnjaka bez znanja područnog dimnjačara.

Sve gore navedeno rezultira dovođenjem u opasnost ljudskih života i materijalnih vrijednosti te u pravilu prouzrokuje povećane materijalne troškove u održavanju dimnjaka i u suprotnosti je sa zakonima, odredbama i normama u RH.