Dimnjačarski poslovi

U svom dimnjačarskom području koncesionar je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova:

 • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje;
 • redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje (ispitivanje požarne sigurnosti i plinotjesnosti);
 • kontrola i čišćenje dimovodnih objekata;
 • kontrola povrata dimnih plinova kod plinskih trošila;
 • odštopavanje dimnjaka;
 • pregled dimnjaka kod priključenja novog trošila ili ventilacije;
 • čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja;
 • snimanje unutrašnjosti dimnjaka i spojnih dijelova;
 • spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata;
 • kontrola priključka trošila;
 • čišćenje dimovodnih (priključnih) cijevi;
 • pregled dimovodnih objekata tijekom gradnje, rekonstrukcije ili sanacije te izdavanje suglasnosti na izvedbeno tehničku dokumentaciju;
 • čišćenje ložišnih uređaja (kotlova, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje);
 • kontrola ložišta i ispitivanje emisije plinova.

Pored gore navedenih poslova obavit će se i drugi poslovi u okviru dimnjačarske djelatnosti, a u svrhu poduzimanja mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.