Povratak na početnu stranicuSadržaj stranica  
           
Dimnjačar d.o.o. - Rijeka - dimnjačar, sanacija dimnjaka
Dimnjačar d.o.o. Rijeka
O nama

O nama

Usluge

Usluge

Komunalna djelatnost

Komunalna djelatnost

Kontakt

Kontakt

 
Usluge
Čišćenje dimnjaka i kontrola dimnjaka (dimovodnih objekata)
Čišćenje ložišta i kontrola ložišta (uređaja za loženje)
Sanacija dimnjaka ili izgradnja dimnjaka (dimovodnih objekata)
   
Čišćenje dimnjaka i kontrola dimnjaka (dimovodnih objekata)

Kod čišćenja, kontrole i ispitivanja dimnjaka i spojnih dijelova koristimo najmoderniju opremu, sredstva i uređaje. Redovno održavanje dimnjaka i spojnih dijelova nužno je potrebno zbog osiguravanja nesmetanog odvođenja dimnih plinova iz prostorija te ostvarivanja sigurnosti korisnika, materijalnih vrijednosti i zaštite okoliša.

TEHNIČKA SVOJSTVA DIMNJAKA
(Članak 9. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama)
 1. Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti takva da, tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje dimnjaka, on podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje iz okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe dimnjaka:
  • predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče rušenje ili oštećenje dimnjaka,
  • ne prouzroči, prenese i/ili širi požar,
  • ne proizvode buku preko dozvoljene razine prema posebnom propisu,
  • uslijed odvođenja (oslobađanja) dimnih plinova iz ložišta ne budu ugrožena higijena, zdravlje ljudi i okoliš,
  • se izbjegnu moguće ozljede korisnika,
  • potrošnja energije bude jednaka propisanoj razini ili manjoj od nje.
 2. Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, tehnička svojstva dimnjaka moraju biti usklađena s uređajem za loženje i njemu pripadajućom priključnom cijevi i/ili gorivom, koji se namjerava priključiti na dimnjak.
 3. Tehnička svojstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem dimnjaka u skladu s odredbama ovoga Propisa.
 4. Očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem dimnjaka u skladu s odredbama ovoga Propisa.
ODRŽAVANJE DIMNJAKA
(Prilog D Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama)

D.3. Održavanje dimnjaka

D.3.1. Radnje vezane za održavanje dimnjaka treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredbi iz Priloga A, B i C ovoga Propisa.

D.3.2. Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali najmanje jednom godišnje.

D.3.2.1. Način obavljanja redovitih pregleda u svrhu održavanja dimnjaka određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

 • a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,
 • b) tlačnu probu u slučaju sumnje,
 • c) usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

D.3.2.2. Pregled dimnjaka sukladno odredbi točke D.3.2.1. ovoga Priloga provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

D.3.2.3. Prigodom pregleda dimnjaka iz točke D.3.2.1. i D.3.2.2. ovoga Priloga dimnjak se obvezno čisti primjereno vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

D.3.2.4. Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije. Izvanredni pregled dimnjaka uključuje ispitivanja dimnjaka odgovarajućom primjenom norme HRN EN 13216-1 odnosno norme HRN EN 1859, te normi na koje norme upućuju kao i odredbi ovoga Priloga i posebnih propisa.

Dimnjačarska oprema

Primjeri nepravilnosti uočenih pri kontroli dimovodnih objekata

Nepravilan razmak dimnjaka od drvene konstrukcije Nije ugrađena unutarnja dimovodna cijev
Svjetli otvor dimnjaka zatvoren dimnjačom Nepravilno izvedena dimnjača
Neodgovarajući zrako-dimovod na tzv. fasadnom bojleru Nedozvoljena pozicija ispusta na tzv. fasadnom bojleru

Začepljeni dimnjaci

Opeka u dimnjaku Naslage čađe Instalacija u dimnjaku

Nepravilan rad dimnjaka

Crnilo ukazuje na povrat ugljičnog monoksida Provlačivanje dimnjaka Provlačivanje dimnjaka
Naslage smole na stijenkama dimnjaka Naslage smole na stijenkama dimnjaka Crnilo ukazuje na propusnost dimnjaka

Kontakt
Dimnjačar d.o.o.
Vodovodna 37
51000 Rijeka

T. 051.334.892
T. 051.213.604
F. 051.213.615
E.
Radno vrijeme
Radnim danom
od 7,30 do 15,30 sati
Pitanja
Imate pitanje vezano uz Vaš dimnjak ili ložište ?

Obratite nam se s Vašim pitanjem svaki radni dan na telefon 051.334.892 od 9 do 14 sati ili putem e-mail poruke

Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.
Dimnjačar d.o.o. s Vama od 1957.